ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи Управа школе

Помоћник директора

Помоћник директора је Миливоје Кривајић.

Школа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање Школе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник или стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у школи, за сваку школску, односно радну годину.
Права, обавезе и одговорности заменика директора Школе уписују се у регистар код надлежног суда.